Darbo grafikas ir veiklos turinys

Darbo grafikas ir veiklos turinys

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS DARBO GRAFIKAS

Socialinė pedagogė  Viktorija L.
Kontaktinis telefono numeris: 8 676 24618
Elektroninio pašto adresas: socialine.pedagoge@gmail.lt
I, III, IV nuo 8.00 iki 17.00
V nuo 8:00 iki 16:00

 

VEIKLOS TURINYS

Socialinė pedagogė:

  • teikia socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir klasių vadovams;
  • stengiasi sukurti teigiamą ir saugią aplinką vaiko socializacijai,
  • padeda vaikams formuoti tinkamas vertybines nuostatas, skatina savarankiškumą ir atsakingumą,
  • dirbdama komandoje su administracija, klasių vadovais ir mokiniais padeda vaikams adaptuotis mokykloje,
  • padeda kurti mokykloje gerą psichologinį  klimatą, inicijuoja geresnius šeimos ir mokyklos ryšius,
  • kartu su mokyklos bendruomene kuria bendravimo klasėje, mokykloje ir už mokyklos ribų taisykles,
  • skatina mokinių dalyvavimą savivaldos veikloje, savanorystę (užsiimti tikslinga, naudinga veikla; atrasti, išreikšti, pažinti save; būti socialiai atsakingu bendruomenės, visuomenės nariu),
  • atlieka tiriamąją veiklą mokykloje, teikia siūlymus dėl socialinio pedagoginio klimato gerinimo, jaukios ir saugios aplinkos sukūrimo,
  • palaiko ryšius su įstaigomis ir organizacijomis, teikiančiomis socialinę - teisinę pagalbą.