100 vertingiausių knygų projektas

100 vertingiausių knygų projektas

Mokykitės ir skaitykite. Skaitykite vertingas knygas. 
Visa kita padarys gyvenimas. – F. Dostojevskis.

 
Vertybės yra labai svarbus aspektas, auklėjant jaunąją kartą ir formuojant jų visuomeninį, humanišką, tautinį, etinį, dorovinį požiūrį į daugelį gyvenimo sričių. Kada mes prarandame vertybes, prarandame ir auklėjimą. Asmenybės auklėjimas – tai vertybių perteikimas, jų prioritetų nustatymas, įsisąmoninimo ir realizavimo procesas. Kuo didesnį kiekį dorovinių vertybių asmenybė sugeba integruoti, tuo ji tampa doroviškai kryptingesnė.

Mokykla įveda vaiką į sudėtingą, šiandien pasižyminčia greitu kitimu, informacijos sistemą, į socialinių vertybių pasaulį. Mokykla yra ne tik bendrųjų žinių perteikėja, bet ir vaiko vertybių formuotoja. Demokratinėje mokykloje būtina puoselėti bendražmogiškąsias ir amžinąsias vertybes, normas, mokantis būti, pažinti, veikti bei gyventi kartu. Mokinių pozityvių vertybių išugdymas – svarbus demokratiškos mokyklos sėkmės garantas, nes mokinai su neišplėtotomis vertybinėmis orientacijomis dažniau pažeidžia elgesio normas, nesuvokia moralės principų, o asocialus elgesys bumerangu grįžta į mokymo(-si) procesą.

Vienas iš įrankių, formuojančių vaiko nuostatas ir vertybes, yra vaikų literatūra, knygų skaitymas. Lietuvoje atlikto tyrimo metu buvo pastebėta, kad Lietuvos dabartiniai lyderiai daug skaitė vaikystėje, o knyga buvo vienas iš svarbiausių vertybių ir nuostatų formavimo šaltinių. Jie ne tik daug skaitė, bet skaitydami vaikystėje knygas, iš jų sėmėsi tokių būtinų aspektų, kaip sąžiningumas, drąsa, pasitikėjimas vienas kitu ir kitų svarbių vertybių, kurios mums aktualios šiandien. Šios savybės paprastai išlieka visą gyvenimą ir nesikeičia, nepriklausomai nuo gyvenimo posūkių.

Projekto „100 knygų apie amžinąsias vertybes“ tikslas – išugdyti kiekvienam vaikui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, žmogumi, vesti mokinį gėrio, tobulumo, tiesos, išminties keliu.
VIMS - International Meridian School parengė vaikų amžių (1-5 kl. ir 6-12 kl. mokiniams) atitinkantį sąrašą knygų, kurias rekomenduojama perskaityti. Taipogi vyks perskaitytų knygų aptarimai, susitikimai su rašytojais, skaitomiausios knygos rinkimai, įdomiausios knygos reklamos kūrimas ir t.t.