Priėmimo tvarka ir etapai

Priėmimo tvarka:

VIMS - International Meridian School ugdymas vyksta lietuvių kalba. Ikimokyklinėje ir priešmokyklinėje klasėse mokosi iki 16 mokinių.  

Į ikimokyklinę klasę priimami vaikai nuo 4 iki 5 metų.
Priešmokyklinėje klasėje mokosi 5-6 metų vaikai, kurie kitais metais pradės eiti į 1-ą klasę.

 

Priėmimo etapai:

Prašymo ir paraiškos pateikimas nuotoliniu būdu (spausti čia. Prašymo/ paraiškos pildymas)

Motyvacinis pokalbis su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dalyvaujant vaikui

Rezultatų paskelbimas

Sutarties pasirašymas