Priėmimo tvarka ir bendrosios taisyklės

5 NUOTOLINIO PRIĖMIMO Į VIMS MOKYKLĄ TVARKOS ŽINGSNIAI:

1 žingsnis - Nuotolinis turas. Kviečiame visus tėvelius ir būsimus mokyklos mokinius susipažinti su mokyklos erdvėmis, niekur neišėjus iš namų! Virtualus turas po VIMS mokyklą (spausti čia).

2 žingsnis - Atvirų durų diena. Registracija ir susitikimo valandos: Atvirų klausimų dienos registracija (spausti čia)

3 žingsnis - Prašymo ir paraiškos pildymas. Tėveliai turi puikią galimybę svarbius dokumentus užpildyti nuotoliniu būdu (spausti čia).
4 žingsnis - Stojamojo testo laikymas online. Vienas iš svarbių žingsnių, norint patekti į mokyklą - tai stojamieji testai. Spausk ir registruokis Stojamieji testai (spausti čia)
5 žingsnis - Sutarties pasirašymas. Lengviausias žingsnis, kai liks tik su šypsena veide pradėti naujus mokslo metus naujų draugų būryje!

BENDROSIOS PRIĖMIMO TAISYKLĖS:

2021-2022 m.m. visus metus, kol yra vietų, priimami mokiniai į:

- ikimokyklinio ugdymo grupę (4-5 metų vaikai)

- priešmokyklinio ugdymo grupę (6 metų vaikai);

- pradinio ugdymo 1, 2, 3, 4 klases;

- vidurinio ugdymo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 klases.

 

- Ugdymas vyksta lietuvių kalba.

- Į 1-ąją klasę priimama iki 18 mokinių. Į 1-ąją klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais metais sukaks 7-eri metai.

- Atsižvelgiant į vaiko brandą ir pasirengimą mokyklai, į 1-ąją klasę gali būti priimti ir 6-rių metų vaikai. 

- Į ikimokyklinę ir priešmokyklinę grupę priimama iki 16 mokinių.  


Mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų, yra patikrinamos žinios iš šių mokomųjų dalykų:

- 1-4 klasėse tikrinamos lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo ir matematikos žinios;

- 5-12 klasėse tikrinamos lietuvių kalbos, anglų kalbos bei matematikos žinios.

Sutartys pasirašomos po žinių patikrinimo. Priimant mokinius į 1-12 klases vyksta žinių patikrinimo testai.  
Asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio ugdymo programą arba pagrindinio ugdymo programos dalį, priimamas tik nustačius, kokį mokymosi standartą atitinka.

Esant didesniam pageidaujančių mokytis mokinių skaičiui negu mokykla gali priimti - mokiniai atrenkami konkurso būdu:

- pagal pateikto išsilavinimo pažymėjimo rezultatus ir pagal stojamųjų testų iš pagrindinių dalykų (lietuvių kalbos, anglų kalbos ir matematikos) rezultatus.

- Pagal prašymo padavimo datą.


Nepriimami elgesio problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre turintys mokiniai.

Mokinius į mokyklą priima mokyklos direktorius, mokinių žinių patikrinimą organizuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui. VIMS mokykloje mokslas mokamas. Mokesčio dydį ir tvarką nustato steigėjas.

Pageidaujantiems apžiūrėti mokyklą, karantino metu siūlome savarankiškai apsilankyti virtualiame ture po mokyklos erdves (Virtualus turas), o turintiems papildomų klausimų ir norintiems išgirsti atsakymus į pateiktus klausimus, kviečiame registruotis į „Atvirų klausimų dieną“. 

Papildomą informaciją galite gauti el. paštu info@vims.lt arba telefonu 8 (5) 2728725.