Mokestis už mokslą

 2020 m. sausio 23 d. direkcinio posėdžio metu buvo patvirtintas 2020-2021 m.m. mokestis už mokslą VIMS mokykloje. Nuo sausio 23 dienos:

  • stojant į 5-8 klases – 5800 eurų metams ir 300 eurų registracijos mokestis vienam vaikui;

 Netaikome atskiro mokesčio:

- už popietinę grupę;

- už pagrindinius vadovėlius;

- už specialistų (logopedo, soc. pedagogo, psichologo) konsultacijas, seminarus tėvams;

- papildomas anglų kalbos pamokas;

- Kembridžo mokymo programos neformaliojo švietimo pamokas.


 Netaikomas:

- stojamojo testo mokestis – 0 Eur

- administracinis mokestis – 0 Eur

 

 Į mokestį neįskaičiuota: 

- Pratybų sąsiuvinių kaina 

- Mokestis už maitinimą 

- Mokyklinės uniformos kaina

- Kai kurie neformalaus ugdymo užsiėmimai

- Ekskursijos

- Įvairios ugdymo(-si) bei dailės ir technologijų priemonės

- Šokių ir kūno kultūros apranga.

 

Lojaliems klientams taikomos nuolaidos, pratęsiant sutartį kitam mokymosi etapui:

Stojant į 5 klasę – jei VIMS mokykloje mokosi nuo 1-os klasės – taikoma 10 proc. nuolaida nuo tiems mokslo metams patvirtintos ugdymo kainos.

Stojant į 9 klasę  – jei VIMS mokykloje mokosi nuo 5-os klasės – taikoma 10 proc. nuolaida nuo tiems mokslo metams patvirtintos ugdymo kainos.