Priėmimo tvarka ir etapai

Priėmimo tvarka:

VIMS - International Meridian School ugdymas vyksta lietuvių kalba.

Mokiniams, atvykstantiems iš kitų mokyklų, yra patikrinamos žinios iš šių mokomųjų dalykų:

  • 9-12 klasėse tikrinamos lietuvių kalbos, anglų kalbos bei matematikos žinios.

Nepriimami elgesio problemų ir neigiamų įvertinimų trimestre turintys mokiniai.

 

Priėmimo etapai:

1. Prašymo pateikimas (pildoma popierinė versija „Vims - International Meridian School“ administracijoje)

2. Paraiška

3. Motyvacinio laiško pateikimas

4. Žinių, gebėjimų ir suvokimo testo laikymas (į 11-12klases)

5. Motyvacinis pokalbis su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, kartu dalyvaujant vaikui

6. Rezultatų paskelbimas

7. Sutarties pasirašymas