Mokestis už mokslą

Mokestis už mokslą 2019-2020 m. m. naujiems mokiniams yra:

  • stojant į 9-12 klases – 5550 eurų metams ir 300 eurų registracijos mokestis vienam vaikui;


 Netaikome atskiro mokesčio:

- už pagrindinius vadovėlius

- už specialistų (logopedo, soc. pedagogo, psichologo) konsultacijas, seminarus tėvams

- papildomas anglų kalbos pamokas

- Kembridžo mokymo programos neformaliojo švietimo pamokas.


 Netaikomas:

- stojamojo testo mokestis – 0 Eur

- administracinis mokestis – 0 Eur

 

 Į mokestį neįskaičiuota: 

- Pratybų sąsiuvinių kaina 

- Mokestis už maitinimą 

- Mokyklinės uniformos kaina

- Kai kurie neformalaus ugdymo užsiėmimai

- Ekskursijos

- Įvairios ugdymo(-si) bei dailės ir technologijų priemonės

- Šokių ir kūno kultūros apranga.


Lojaliems klientams – ženklios nuolaidos, pratęsiant sutartį kitam mokymosi etapui.