Nuotolinio mokymosi taisyklės pradinukams

Nuotolinio mokymosi taisyklės pradinukams

Kad ugdymo(si) procesas būtų sklandus, nepamirškime laikytis elgesio taisyklių nuotolinių pamokų metu. Pagarba ir supratimas - svarbiausi niaunsai, ledžiantys kartu judėti tikslo link!