Nuotolinio mokymosi taisyklės 5-12 klasių mokiniams

Nuotolinio mokymosi taisyklės 5-12 klasių mokiniams

NUOTOLINIO MOKYMOSI ELGESIO TAISYKLĖS  5 – 12  KLASIŲ MOKINIAMS

1. Iš anksto pasiruoškite tinkamą mokymuisi vietą, vadovėlius, kitą mokomąją medžiagą ir IT įrengimus;

2. Prie mokymosi platformos prisijunkite tik reikiamu pamokos metu; per pertraukas tarp pamokų kamera ir mokymo(si) platforma nesinaudojame;

3. Pasistenkite niekuomet nevėluoti į tvarkaraštyje nurodytą virtualią pamoką, o prie platformos prisijunkite kiek anksčiau;

4. Prisijungimui privalote nurodyti savo vardą arba vardą ir pavardę bei įsijungti vaizdo kamerą - paveikslėliai ar tuščias ekranas netinka; Jei mokytojas nematys Jūsų veido be pateisinamos priežasties, jis turi teisę įrašyti ,,N‘‘ raidę;

5. Virtualios pamokos metu mikrofoną įjunkite tik tuomet, kai dalyvaujate diskusijoje ar norime kažką pasakyti;

6. Pamokos metu yra draudžiama filmuoti/ fotografuoti bei šia vaizdine medžiaga dalintis su pašaliniais asmenims; Prisiminkite, jog mokytojas visuomet turi galimybę peržiūrėti pamokos turinį;

7. Draudžiama prisijungimo kodus bei aktyvias nuorodas dalinti pašaliniams asmenims;

8. Atlikite visas mokytojo paskirtas užduotis laiku. Savarankiškas darbas ir laiko vadyba – labai svarbūs Jūsų pasiekimams;

9. Nuosekliai sekite mokytojo nurodymus el.dienyne TAMO ir mokymosi platformose;

10. Pamokos metu turite atsakingai išklausyti dėstomą dalyką, nepertraukinėti kalbančios mokytojo/-os, klasės draugų;

11. Svarbiausia nepamirškite pagarbos ir tolerancijos aspektų mokytojo ir klasės draugų atžvilgiu.