2023-04-17 Pavasarinė metodinė diena „Kolega kolegai“

2023-04-17 Pavasarinė metodinė diena „Kolega kolegai“

KOLEGA KOLEGAI!
 
Kiekvienų mokinių atostogų metu mokykloje yra organizuojama metodinė diena „Kolegai kolegai“, kurios metu mokytojai vieni su kitais dalijasi patirtimi, sukaupta įvairių aplankytų seminarų, konferencijų bei mokymų metu.
 
Giluminio klausymo principai, skaitmeninių įrankių panaudojimas, pamokų organizavimas neformalioje aplinkoje bei pamokos iš stažuotės Airijoje apie švietimo sistemos ypatybes.
 
Džiugu žinoti, kad galime ne tik palaikyti šalia esantį, bet kartu praktiškai ir teoriškai mokytis vieni iš kitų!
 
Dėkojame už pristatymus pranešimus metodinėje dienoje: fizikos mokytojui Kasparui, etikos mokytojui Gintarui, anglų kalbos mokytojai Aušrinei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jūratei bei tikybos mokytojui Juliui!