2019-01-17 MATEMATINIO GAMTAMOKSLINIO KONKURSE - DIPLOMAI!

2019-01-17 MATEMATINIO GAMTAMOKSLINIO KONKURSE - DIPLOMAI!

" 2018 m. gruodžio  7 dieną VIMS mokyklos 8–10 klasių mokiniai dalyvavo  „Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo“ konkurse. 

Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius mokytis, domėtis gamtos mokslais ir matematika, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą. Konkurso klausimai orientuoti į aukštesniuosius mokinių gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose.  Konkurso  trukmė – 1,5 val.

Geriausiai 2018 m. nacionalinio matematinio ir gamtamokslinio konkurso užduotis atliko Benas (8a kl.), Kamilė (10 kl.), Morta (8a kl.), kurie apdovanoti ŠMM konkurso  diplomais.