2022-10-11 SAUGUS ELGESYS VANDENYJE

2022-10-11 SAUGUS ELGESYS VANDENYJE


Dar vieni metai, dalyvaujant Lietuvos antrų klasių moksleiviams skirtoje programoje ,,Mokėk plaukti ir saugiai elgtis vandenyje“!
 
Plaukimo įgūdžių ir saugaus elgesio vandenyje mokymas, fizinio aktyvumo ir fizinių užsiėmimų įvairovės didinimas!
 
Pabaigus programą, kiekvieno mokinio pasiekimai yra įvertinami individualiai, o tai puiki proga atrasti savo galbūt paslėptas stipriąsias puses, jų nenustojant tobulinti ir ateityje!