Direktoriaus žodis

Brangi VIMS mokyklos bendruomene,

Mokyklos darbuotojai ir aš norime pasveikinti Jus su Naujais mokslo metais!

Pirmiausia sveikinu mūsų mokyklos dvyliktokus, kurių šiemet laukia svarbūs metai ir atsakingi pasirinkimai. Gera žinoti, kad dalis jūsų visus dvylika, o kiti net ir dar daugiau metų, auga kartu su VIMS mokyklos bendruomene.

Per praėjusius mokslo metus dar kartą galėjome įsitikinti savo mokinių ryžtingumu ir konkurencinga dvasia, kuri atsispindėjo jiems dalyvaujant ir laimint įvairiuose konkursuose. Jų rezultatai įrodo, kad VIMS yra puiki vieta mokytis, o kartu aš tvirtai žinau, kad šiuos mokslo metus paversime dar vienais visų mokinių augimo ir laimėjimų metais.

VIMS mokykla – tai vieta, kurioje mes įsipareigojame kas kartą siekti didesnių laimėjimų, kelti savo siekius, kartu praturtinant savo bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes. Mokykla dėl savo darbo kokybės yra įgijusi tvirtą ir teigiamą požiūrį visuomenėje. Mums svarbi kiekviena detalė: nuo mokymo ir mokymosi tobulėjimo iki užklasinės bei popamokinės veiklos galimybių.

Būdami  mokykla ir matydami nuolatinę kaitą pasaulyje, jaučiame pareigą padėti savo mokiniams tobulėti ir įgyti įvairiapusį išsilavinimą. Dėl šių priežasčių tikimės, jog šie mokslo metai nebus išimtis ir savo gabumus jūs galėsite atskleisti tokiuose tarptautiniuose projektuose ir platformose, kaip Cambridge mokymosi programa, Dofe, IFLC, Vilipo, Owlypia ar Pangea.

Iš tiesų, mokykla labai didžiuojasi savo novatoriška mokymo programa. Didelį dėmesį skiriame ne tik bendravimui ir bendradarbiavimui su VIMS mokyklos bendruomene, bet tuo pačiu siekiame sukurti aplinką, padedančią skleistis mokinių talentams bei gabumas, neslopinant jų akademinio potencialo ar asmeninių ambicijų.

Mes siekiame, jog mūsų bendruomenės nariai būtų laimingi, drąsūs, kultūringi ir išsilavinę. Mums svarbu, kad į gyvenimą kiekvienas jūsų žiūrėtų ryžtingai, atsakingai, kūrybiškai ir nebijotų kiekviename žingsnyje priimti greitus ir sąmoningus sprendimus.

Pastarieji mėnesiai leido dar kartą įsitikinti, kaip visa VIMS mokytojų bendruomenė Jūsų pasiilgo. Nepaisant kasdienių nuotolinių prisijungimų prie įvairių mokymosi platformų, mes pasiilgome girdėti jūsų gyvą juoką koridoriuose, pro langą kasdien matyti jus, kas rytą skubančius į mokyklą, stebėti jūsų pasirodymus scenoje bei kartu džiaugtis jūsų pasiekimais.

Dėl susiklosčiusios situacijos pasaulyje, mes šiuo metu turime, kaip niekada anksčiau, drąsiai užtikrinti visas galimybes ir priemones mūsų mokiniams tobulėti ir siekti gerų rezultatų. Nuo pat pradžių imsimės visų saugumo priemonių, kad tai būtų greitas ir veiksmingas atsakas problemai spręsti.

Pandemija parodė, kaip yra svarbu žmonėms mokėti greitai, sąmoningai ir drąsiai reaguoti į susiklosčiusią situaciją. Skirtingų scenarijų kūrimas, kompromisų ieškojimas ir bendradarbiavimas yra stiprios bendruomenės ženklas. Džiaugiamės, kad praėjęs laikas leido dar kartą įsitikinti mūsų visų stipriu ir tvirtu ryšiu.

Ačiū tėveliams už palaikymą ir pagalbą, mokiniams – už ryžtą ir mokymąsi sudėtingesnėmis sąlygomis, o mokytojams – už kantrybę ir jų perduodamas žinias.

Mūsų visų grįžimas į mokyklą yra labai svarbus ir laukiamas žingsnis, kuris, tikimės, tęsis visus šiuos mokslo metus, lydimas kasdienių mūsų šypsenų.

Visos VIMS bendruomenės vardu sveikinu Jus su prasidėjusiais naujaisiais mokslo metais ir linkiu, kad jie būtų patys sėkmingiausi!