Būrelių tvarkaraštis

P.S. - posėdžių salė

A.S. - aktų salė

M.S. - mažoji sporto salė

D.S. - didžioji sporto salė