Asmenybės ugdymas

Asmenybės ugdymas

Asmenybės ugdymo modelio diegimas VIMS mokykloje

 

Asmenybės ugdymas – tai tikslingos pastangos ugdyti jaunų žmonių moralines ir elgesio vertybes, kurios yra esminės ir būdingos visoms pasaulio kultūroms.

Siekiant, kad šios pastangos būtų veiksmingos, į asmenybės ugdymo procesą turi būti įtraukti  visi mokyklos bendruomenės nariai, tai turi atsispindėti mokyklos aplinkoje,  mokyklos kultūroje, į tai turi būti orientuotas mokymo ir mokymosi procesas.

Džiaugiamės, kad mūsų mokykloje kuriama ir puoselėjama ugdymo(-si) aplinka, kurioje mokiniai ne tik gauna jiems reikalingų akademinių žinių, bet ir turi galimybę pažinti pagrindines žmogiškąsias vertybes, peržengiančias religinius ir kultūrinius skirtumus, išreiškiančias bendrą žmogiškumą ir formuojančias charakterio stipriąsias puses.

VIMS mokyklos strateginis tikslas yra tobulinti ugdymo procesą, įgyvendinant, vertinant ir palaikant visapusišką asmenybės ugdymo modelį. Šiam tikslui pasiekti mokykla prisijungė prie Character School asmenybės ugdymo modelio, kurį sudaro „Vienuolika efektyvių asmenybės ugdymo principų“. Character School siūlomas ugdymo modelis, paremtas visapusišku asmenybės ugdymu, yra sukurtas 1993 m. JAV (Vašingtone). Šio modelio kūrėjai ir pradininkai – grupė pedagogų, tyrėjų, mokslininkų ir bendruomenių lyderių – susibūrę į nacionalinę organizaciją „Character Education Partnership“ (dabar – „Character.org.“), kurios tikslas – kurti mokyklose vertybes puoselėjančią ir palaikančią kultūrą. Šios mokyklos pagrindas – dėmesys svarbiausioms (esminėms, bazinėms, bendražmogiškoms) vertybėms ir charakterio stiprybėms, padedančios kiekvienam mokiniui patirti individualią, jo poreikius, galias ir gebėjimus atitinkančią sėkmę.

Remiantis šiais principais ir vertybinėmis nuostatomis, buvo sukurta apklausa, kurioje dalyvavo mokiniai, jų tėvai ir mokyklos mokytojai bei darbuotojai. Apibendrius gautus rezultatus, buvo išrinktos keturios pagrindinės vertybės: Sąmoningas mokymasis, pagarba, Kritinis mąstymas, Bendradarbiavimas!

Nuo šių mokslo metų pradžios būtent šios vertybės tapo akcentuojamu pagrindu mokyklos ugdyme, popamokinėje veikloje, bendruomenės narių tarpusavio bendravime. Tikime, jog asmenybės programos principai taps neatsiejama dalimi mokyklos bendruomenei ne tik mokyklos erdvėse, bet ir už jos ribų.

Sekite mūsų naujienas apie mokyklos pasiekimus, įgyvendinant Character School modelį. Išsamesnę informaciją rasite čia: www.character.org

Susidomėję galite rašyti į fatih.guler@vims.lt

 

Vienuolikos efektyvių asmenybės ugdymo principų modelis