Asmenybės ugdymas

Asmenybės ugdymas

Asmenybės ugdymo modelio diegimas VIMS mokykloje

 

Mūsų mokykloje kuriama ir puoselėjama ugdymo(-si) aplinka, kurioje mokiniai ne tik gauna jiems reikalingų akademinių žinių, bet ir turi galimybę pažinti pagrindines žmogiškąsias vertybes, peržengiančias religinius ir kultūrinius skirtumus, išreiškiančias bendrą žmogiškumą ir formuojančias charakterio stipriąsias puses.

VIMS mokyklos strateginis tikslas yra tobulinti ugdymo procesą, įgyvendinant, vertinant ir palaikant visapusišką asmenybės ugdymo modelį. Šiam tikslui pasiekti mokykla prisijungs prie Character School asmenybės ugdymo modelio, kurį sudaro „Vienuolika efektyvių asmenybės ugdymo principų“. Character School siūlomas ugdymo modelis, paremtas visapusišku asmenybės ugdymu, yra sukurtas 1993 m. JAV (Vašingtone). Šio modelio kūrėjai ir pradininkai – grupė pedagogų, tyrėjų, mokslininkų ir bendruomenių lyderių – susibūrę į nacionalinę organizaciją „Character Education Partnership“ (dabar – „Character.org.“), kurios tikslas – kurti mokyklose vertybes puoselėjančią ir palaikančią kultūrą. Šios mokyklos pagrindas – dėmesys svarbiausioms (esminėms, bazinėms, bendražmogiškoms) vertybėms ir charakterio stiprybėms, padedančios kiekvienam mokiniui patirti individualią, jo poreikius, galias ir gebėjimus atitinkančią sėkmę.

Vadovaudamiesi šiais principais, visa mokyklos bendruomenė ir toliau puoselės pagrindines mokyklos vertybes ir savo veiksmais (emociniais įgūdžiais, elgesio modeliu ir kt.), nuolatiniu dėmesiu sieks, kad šios vertybės klestėtų mokykloje.

Sekite mūsų naujienas apie mokyklos pasiekimus įgyvendinant Character School modelį. Išsamesnę informaciją rasite čia: www.character.org

Susidomėję galite rašyti į fatih.guler@vims.lt

 

Vienuolikos efektyvių asmenybės ugdymo principų modelis