Administracija

Mokyklos bendrinis paštas:
info@vims.lt

Saim Sayin
Mokyklos direktorius
direktorius@vims.lt

Jolanta Riaukienė
Mokyklos vadovė-koordinatorė
jolanta.riaukiene@vims.lt

Jūratė Martinaitienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 5-8 kl.
jurate.martinaitiene@vims.lt

Laura Markevičienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 9-12 kl.
laura.markeviciene@vims.lt

Vida Tumėnaitė-Berniukevičienė
Komunikacijos vadovė
info@vims.lt