Asmenybės ugdymo 8. principas:

Visas mokyklos personalas drauge atsakingas už gero charakterio ugdymą, praktinį jo įgyvendinimą ir pavyzdžio rodymą