Asmenybės ugdymo 11. principas:

Mokyklos kūlturos ir klimatos vertinimas