Asmenybės ugdymo 1. principas:

Pamatinės vertybės apibrėžiamos, įgyvendinamos praktiškai ir įtvirtinamos mokyklos kultūroje