VIMS RSS srautas http://www.vims.lt VIMS naujienos Mon, 19 Nov 2018 02:49:59 GMT 2018-11-15 PAVEIKSLŲ GALERIJOJE - VIMS http://www.vims.lt/20181115-paveikslugalerijoje74348-1-4536.html http://www.vims.lt/20181115-paveikslugalerijoje74348-1-4536.html <p style="text-align: justify;"> VIMS pirmokai lankėsi&nbsp; Vilniaus paveikslų galerijoje. Čia jiems vyko edukacinė programa tema &bdquo;Senamiesčio kiemų paslaptys&ldquo;.<br /> I&scaron;girdę gidės pasakojimą apie Pilies gatvės kiemelius, apžiūrėję įdomius eksponatus, mokiniai ilgiau stabtelėjo prie Lietuvos trispalvės: čia i&scaron;klausė pasakojimo apie tai, kaip prie&scaron; daugelį metų vėliava i&scaron;saugota, padalinant ją į tris dalis ir vėl susiūta, kai buvo saugu.<br /> <br /> Vienoje i&scaron; erdvių mokiniai pasinėrė į kūrybinį procesą. Praktinio užsiėmimo metu kurdami Pilies gatvės kiemo paslapčių atviruką, jie i&scaron;bandė ir raižymo techniką. Edukacijos metu mokiniai sužinojo, kas yra arka, o grįždami į mokyklą senamiesčio gatvėmis jau ėjo kitaip nei lig&scaron;iol, buvo labai atidūs: ie&scaron;kojo ir skaičiavo visas arkas.<br /> &nbsp;</p> 2018-11-12 PATEKOME Į KNYGĄ! - VIMS http://www.vims.lt/20181112-patekome-iknyga74348-1-4534.html http://www.vims.lt/20181112-patekome-iknyga74348-1-4534.html <p style="text-align: justify;"> VIMS mokiniai dalyvauja tarptautiniame patarlių projekte&nbsp;<strong>&bdquo;Kol gyveni, tol ir mokaisi&ldquo;.</strong><br /> <br /> Labai džiaugiamės ir didžiuojamės savo moksleiviais, kurių&nbsp;pie&scaron;iniai papuolė į rusų-anglų patarlių knygą.&nbsp;Parodos atidarymas ir knygos pristatymas vyks vasario 8 d., penktadienį,&nbsp; Vilniaus universiteto bibliotekos galerijoje.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> Visų, į knygą patekusių pie&scaron;inių autorių, lauks knygos. Sveikiname juos!</p> 2018-11-12 ŽYDŲ KULTŪROS IR INFORMACIJOS CENTRE - VIMS http://www.vims.lt/20181112-zydu-kulturos-ir-informacijos-centre74348-1-4533.html http://www.vims.lt/20181112-zydu-kulturos-ir-informacijos-centre74348-1-4533.html <p style="text-align: justify;"> 6a kl. mokiniai lankėsi Žydų Kultūros Ir Informacijos Centre. Vyko integruota etikos, tikybos ir istorijos pamoka. Mokiniai klausėsi istorijos apie žydų gyvenimą II pasaulinio karo metu, kultūrą ir religinius papročius.&nbsp;</p> 2018-11-12 MENŲ SPAUSTUVĖJE - VIMS http://www.vims.lt/20181112-menu-spaustuveje74348-1-4531.html http://www.vims.lt/20181112-menu-spaustuveje74348-1-4531.html <p style="text-align: justify;"> Nulinukai keliavo į &bdquo;Menų spaustuvę&ldquo;, kur žiūrėjo &scaron;okio spektaklį apie tai, kaip Zuikutė i&scaron; savo kasdienybės keliauja į sapnų ir svajonių pasaulį. &Scaron;okiu vaikams buvo paai&scaron;kinta, kad nepaisant to, kad tėvų nebūna &scaron;alia (i&scaron;vykę, emigravę), jie visada &scaron;alia savo mintimis ir jausmais, mylintys ir besirūpinantys. Po spektaklio vaikai pie&scaron;ė jiems patikusius personažus: močiutę Karvę, kaimyną Antiną, Zuikutę ir jos mamą Zuikę.&nbsp;</p> 2018-11-12 PLANETARIUME - VIMS http://www.vims.lt/20181112-planetariume74348-1-4530.html http://www.vims.lt/20181112-planetariume74348-1-4530.html <p style="text-align: justify;"> Prie&scaron; pat&nbsp; rudens atostogas&nbsp;trečiokai&nbsp;apsilankė edukacinėje pamokėlėje Planetariume. &Scaron;tai jų įspūdžiai:<br /> <br /> &quot;A&scaron; buvau Planetariume ir sužinojau daug įvairių žvaigždynų, kurių nežinojau. Dar sužinojau apie Juodasias skyles, i&scaron; kur jos atsiranda, ką jos valgo. Kad Jupiteris turi keturis &quot;Mėnulius&quot; ir, kad viename i&scaron; jų gali būti gyvybės. Taip pat sužinojau, kad yra daugiau galaktikų. Man labai patiko!&quot; (Patricija)<br /> <br /> &quot;Man buvo labai įdomu, daug ko i&scaron;mokau, Sužinojau, kas yra Juodoji skylė, ką rei&scaron;kia žodis &quot;daug&quot;, patiko keliauti kosmosu, sužinojau daug apie galaktikas&quot; (Ada)<br /> <br /> &quot;Planetariume sužinojau, ką rei&scaron;kia žodis &quot;daug &quot; ir &quot;labai&quot;. (Elijas)<br /> <br /> &quot;Sužinojau, kad &Scaron;iaurinė žvaigždė nėra didžiausia, kad Saturno žiedas yra i&scaron; ledo.&quot; (Tomas)<br /> <br /> &quot;Man patiko Pauk&scaron;čių takas, Daug sužinojau apie galaktikas, ir apie Grįžulo ratus, patiko Juodoji skylė ir kai pasakojo apie palydovus&quot;. (Beatričė)<br /> <br /> &quot;A&scaron; sužinojau, kad mūsų galaktikos centras yra milžini&scaron;ka Juodoji skylė. Kad, kai žemė įskrenda į kometos uodegą, mums atrodo, kad žvaigždės krenta. Dar, kad dviejuose Jupiterio &quot;Mėnuliuose&quot; gali egzistuoti gyvybė. Ir dar gali būti, kad gyvybė egzistuoja ir kitose galaktikose. Dar, kad apie Saturną skrieja ne asteroidai, o ledas&quot; (Kristupas)<br /> <br /> &quot;A&scaron; sužinojau kaip atrodo Pauk&scaron;čių takas, sužinojau apie naujas galaktikas ir naujus žvaigždynus, ką valgo Juodoji skylė, kiek &quot;Mėnulių&quot; turi Jupiteris, kaip atrodo planetos i&scaron; arti.&quot;&nbsp; (Martynas)<br /> <br /> &quot;Man labai patiko.&nbsp; Sužinojau, kad Saulė nėra didžiausia žvaigždė, kad yra svetimos galaktikos. Kad Jupiteris turi keturis &quot;Mėnulius&quot; . Viename i&scaron; jų veržiasi ugnikalniai, kiti du padengti ledu, dar kitas apdaužytas meteoritų...Naktis Planetariume buvo nuostabi!&quot; (Lukrecija)<br /> &nbsp;</p> 2018-11-12 ŽALIOSIOS OLIMPIADOS FESTAS - VIMS http://www.vims.lt/20181112-zaliosiosolimpiados-festas74348-1-4529.html http://www.vims.lt/20181112-zaliosiosolimpiados-festas74348-1-4529.html <p style="text-align: justify;"> Atvykę į &bdquo;Žaliosios olimpiados festą&ldquo;&nbsp;4 klasės mokiniai Zeliha, Nasiba, Ąžuolas ir Smiltė ne tik&nbsp;praturtino savo žinias apie aplinkos apsaugą, bet ir&nbsp; ir aktyviai praleido dieną.&nbsp;<br /> <br /> Olimpiados organizatoriai - didžiausia licencijuota pakuočių atliekų tvarkymo organizacija &bdquo;Žaliasis ta&scaron;kas&ldquo; svečių taiklumą tikrino atliekų rū&scaron;iavimo turnyre, o aplinkosauginiu &scaron;vietimu užsiimanti &bdquo;RV Agentūra&ldquo; kvietė dalyvauti ekologi&scaron;kose dirbtuvėse bei i&scaron;bandyti i&scaron; antrinių žaliavų pagamintus žaidimus.<br /> <br /> Dirbtuvių &bdquo;Commune DIY&ldquo; įkūrėjas Simas Sonkinas mokino, kaip nereikalingas riedlentes paversti naujais daiktais.<br /> <br /> &nbsp;&bdquo;Auto moto parkas&ldquo; atskleidė sportinių automobilių ir fizikos dėsnių dermę.&nbsp;Vilniaus Gedimino Technikos universiteto mokslininkai kvietė mokslą pažinti kitaip.&nbsp; Mokiniai galėjo nustatyti ir įvertinti savo mobilių telefonų skleidžiamos elektromagnetinės spinduliuotės vertes, kvietė kitaip susipažinti su mus supančiais kvapais.<br /> <br /> Mokiniai aktyviai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse&nbsp;ir gavo kvietimą nemokamai aplankyti net 12 miesto muziejų!!!<br /> &nbsp;</p> 2018-11-12 ILIUZIJA - MOKSLAS AR APGAULĖ? - VIMS http://www.vims.lt/20181112-iliuzija-mokslasar-apgaule74348-1-4528.html http://www.vims.lt/20181112-iliuzija-mokslasar-apgaule74348-1-4528.html <p style="text-align: justify;"> &bdquo;Iliuzijos &ndash; mokslas, mistika ar apgaulė?&ldquo; &ndash; populiariausia edukacinė programa Energetikos ir technikos muziejuje.&nbsp;<br /> Septinkokai tai gali patvirtinti!!! Ir jau žino atsakymą į &scaron;į klausimą!!!<br /> Norite sužinoti ir Jūs? Apsilankykite Energetikos ir technikos muziejuje!!!</p> 2018-11-05 VĖLINIŲ PAPROČIAI - VIMS http://www.vims.lt/20181105-veliniupaprociai74348-1-4525.html http://www.vims.lt/20181105-veliniupaprociai74348-1-4525.html <p style="text-align: justify;"> Spalio 26 d. 2 klasės mokiniai mokėsi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Pamokėlės metu&nbsp; mokiniams buvo pasakojama apie mirusiųjų paminėjimo papročius. Akcentuojami svarbūs &scaron;ios &scaron;ventės momentai &ndash; liūdesys ir ilgesys. Vėliau mokiniai patys dirbdami poromis, kūrė kryžių, panaudodami lietuvi&scaron;kus simbolius.</p> 2018-11-05 BANDOME JĖGAS KINGS OLIMPIADOJE - VIMS http://www.vims.lt/20181105-bandomejegaskingsolimpiadoje74348-1-4524.html http://www.vims.lt/20181105-bandomejegaskingsolimpiadoje74348-1-4524.html <p style="text-align: justify;"> 2 klasės mokiniai i&scaron;bandė savo jėgas Kings olimpiados atrankiniame ture. Džiugu, kad visi mokiniai, kurie atliko užduotis, jas įveikė ir yra kviečiami dalyvauti olimpiados finale. Į matematikos olimpiados finalą yra pakviesta 15 mokinių, o į anglų kalbos - 12 mokinių. Kviečiame juos dalyvauti olimpiados finale ir linkime jiems sėkmės.</p> 2018-10-29 ŠIURPNAKTIS VIMSE - VIMS http://www.vims.lt/20181029-siurpnaktisvimse74348-1-4521.html http://www.vims.lt/20181029-siurpnaktisvimse74348-1-4521.html VIMS a&scaron;tuntokai, dar nei&scaron;au&scaron;us, prie&scaron; pat atostogas nusprendė pagąsdinti į mokyklą besirenkančius apsnūdusius mokinius ir surengė &Scaron;IURPNAKTĮ - helovino &scaron;ventę. Jie pasitiko kiekvieną ir gąsdindami savo i&scaron;vaizda priminė apie artėjantį vaiduoklių, baisuoklių laiką.